پیام نوروزی دکتر علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استانها

دکتر علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استانها در پیامی فرارسیدن نوروز ۱۴۰۰ هجری شمسی را تبریک گفت.

۱۱:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۷