بازتاب چهلمین اجلاس شورای عالی استانها در اخبار ساعت 18:30

بازتاب برگزاری چهلمین اجلاس شورای عالی استانها در اخبار ساعت 18:30 روز پنجشنبه 14 اسفند از شبکه تهران

۱۵:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹