بازتاب دومین روز از سی و نهمین اجلاس شورای عالی استانها

بازتاب دومین روز از سی و نهمین اجلاس شورای عالی استان ها در اخبار ساعت 13 روز پنجشنبه.

۱۳:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۸