بازتاب نشست خبری رئیس شورای عالی استانها در اخبار 22:30

بازتاب نشست خبری دکتر علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استانها با اصحاب رسانه در اخبار ساعت ۲۲:۳۰ روز ۲۴ دی ماه

۱۰:۵۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۷