بازتاب نشست خبری رییس شورای عالی استانها در اخبار ساعت 20

پخش گزارش نشست خبری دکتر علیرضا احمدی رییس شورای عالی استانها در بخش خبری ساعت ۲۰ شبکه خبر در روز 24 دی ماه

۱۰:۵۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۷