تصویب طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری و روستایی به نفع مردم است

دکتر علیرضا احمدی در مراسم آغاز پخش برنامه تلویزیونی رکن چهارم تصویب طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری و روستایی را به نفع مردم دانسته و گفت: در صورت تصویب این طرح مسئول در شهرها مشخص می‌شود و شوراها و شهرداری‌ها می‌توانند تصمیمات جدی برای شهرها بگیرند.

۱۳:۱۲ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۰