بازتاب تلویزیونی اولین روز از سی و هشتمین اجلاس شورای عالی استانها

پخش گزارش خبری اولین روز از سی و هشتمین اجلاس شورای عالی استانها در اخبار ساعت ۲۲:۳۰ روز چهارشنبه ۱۷ دی ماه.

۱۳:۰۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۰