بازتاب تلویزیونی دومین روز از سی و هشتمین اجلاس شورای عالی استانها

پخش گزارش خبری دومین روز از سی و هشتمین اجلاس شورای عالی استانها در اخبار ساعت ۲۲:۳۰ روز پنجشنبه دی ماه.

۱۲:۵۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۰