دلیل محبوبیت و موفقیت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی تبعیت از ولی فقیه بود

دکتر علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استانها در اولین یادواره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با بیان اینکه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بخاطر مبارزه با داعش محبوبیتی جهانی داشت گفت: دلیل این موفقیت و محبوبیت اعتقاد به ولی فقیه زمان و تبعیت از ایشان بود.

۱۰:۱۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۶