تأکید دکتر علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استانها بر صیانت از حقوق مدیریت شهری

دکتر علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استانها با حضور در برنامه تهران 20 پیرامون لایحه مالیات بر ارزش افزوده سخن گفته و بر صیانت از حقوق مدیریت شهری تأکید کرد.

۱۹:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۶