حضور دکتر علیرضا احمدی،رئیس شورای عالی استانها در برنامه چاپ اول

دکتر علیرضا احمدی، رئیس شورای عالی استانها با حضور در برنامه چاپ اول از شبکه خبر به تشریح عملکرد شورای عالی استانها در 5 ماه گذشته پرداخت.

۱۶:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۹