سوابق شغلی

   مدارك تحصيلي :

* دکتری الهیات(فقه ومبانی حقوق)
* كارشناسي ارشد (برنامه ريزي امورفرهنگي)
* کارشناسی ارشد الهیات (فقه ومبانی حقوق)
* كارشناسي (اقتصادصنعتي ) /کارشناسی(اقتصادبازرگانی) /کارشناسی (اقتصادپول وبانکداری)
* کاردانی(علوم قرآن وحدیث)

  سوابق اجرایی :

- رئیس شورای عالی استانها

-عضوشورای فرهنگ عمومی کشور

-عضوکمیسیون کلانشهرهای دولت

-عضو شورای عالی ترافیک

-عضوشورای گفتگوی بخش خصوصی ودولت

-عضوهیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور

-عضوهیات امناءنهادکتابخانه های عمومی کشور

-  نائب رئیس شورای عالی استان ها
-  نماینده قم در شورای عالی استان ها
-  عضو کمیسیون انرژی، صنعت، معدن و کشاورزی شورای عالی استان ها
-  عضو شورای اسلامی استان قم
-  عضو شورای اسلامی شهرستان قم
-  عضو شورای اسلامی شهر قم
-  رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی استان قم
-  نائب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم
-  عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم
-  عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم
-  عضو ناظر کمیسیون ماده ۱۴ و ماده ۳۱ شهرداری قم
-  مشاورمعاون وزیرارشاد(معاونت قرآن وعترت وزارت فرهنگ وارشاداسلامی)
-  مشاورمرکزاسناد سازمان تبلیغات اسلامی
-  مشاور فرهنگی ورسانه ای موسسه آموزش عالی، علمی-کاربردی میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری
-  مدرس دانشگاه (دانشگاه علمی کاربردی)
-  مدیرعامل اتحادیه موسسات قرآنی مردمی استان تهران
-  عضو هیئت مدیره اتحادیه موسسات قرآنی مردمی کشور
-  سخنگوی اتحادیه موسسات قرآنی مردمی کشور
-  صاحب امتیازومدیرمسئول ماهنامه تخصصی (سراسری) قرآن و زندگی
-  صاحب امتیاز ومدیرمسئول دوهفته نامه سراسری افق روشن
-  صاحب امتیاز ومدیرمسئول ماهنامه سراسری صبح روشن
-  صاحب امتیازومدیرمسئول هفته نامه صدای انقلاب (استان قم)
-  مدیر مسئول انتشارات یوسف زهرا (سلام الله علیها)(قم)
-  دبیر اجرایی طرح سراسری قیوم (۱)(ترویج و توسعه نذر فرهنگی و اجتماعی درسطح کشور)
-  مدیر عامل موسسه راهبردی قرآن و زندگی
-  مربی آموزش های عقیدتی سیاسی سازمان بسیج (قرآن ، عقاید و تاریخ اسلام)
-  فرمانده پایگاه بسیج
-  مسئول عقیدتی حوزه ۳ عاشورا سال ۸۳
و...

 

دوره هاي آموزشي :

* دارای  گواهینامه تحصیلات حوزوی بصورت آزاد از حوزه علمیه امام صادق (علیه السلام)
* داراي گواهينامه آموزشي آشنايي با مفاهيم مالي
* داراي گواهينامه آموزشي آشنايي باقانون خدمات مديريت كشوري
* داراي گواهينامه آموزشي هدفمند نمودن يارانه ها
* داراي گواهينامه آموزشي  تفسير آيات برگزيده قرآن كريم
* داراي گواهينامه آموزشي طرح بينات ۱۳
* داراي گواهينامه آموزشي طرح نورالهدي
* داراي گواهينامه آموزشي طرح نورالرحمن
* داراي گواهينامه آموزشي ترجمه ومفاهيم قرآن كريم(سطح ۱)
* داراي گواهينامه آموزشي ترجمه ومفاهيم قرآن كريم(سطح ۲)
* داراي گواهينامه آموزشي ترجمه ومفاهيم قرآن كريم(سطح ۳)
* داراي گواهينامه آموزشي ترجمه ومفاهيم قرآن كريم(سطح ۴)
* داراي گواهينامه آموزشي روخواني قرآن كريم (سطح۱)
* داراي گواهينامه آموزشي روانخواني قرآن كريم (سطح۲)
* داراي گواهينامه آموزشي قرائت قرآن كريم (سطح۳)
* داراي گواهينامه آموزشي قرائت قرآن كريم (سطح۴)
* داراي گواهينامه آموزشي برگزيده تفسيرنمونه(جلد۱و۲)
* داراي گواهينامه آموزشي شرحي برخطبه هاي نهج البلاغه (علامه جعفری)
* داراي گواهينامه آموزشي برنامه ريزي راهبردي كتابخانه هاي مركزي شهرستان ها
* داراي گواهينامه آموزشي روش تربيتي تفسيرنور(۱و۲)و…
* آثار پژوهشي (تاليفات،مقالات و …)
* مولف كتاب «نورنيايش» (شرحي بردعاهاي روزهاي ماه مبارك رمضان)
* مولف كتاب «انوارحسيني»(شامل ۱۴۰نوراز انوار امام حسين عليه السلام)
* عضو مولف كتاب «جهاد اقتصادي» (۴۵بار تجديدچاپ)
* مولف كتاب« بررسي اعتبار مصوبات شوراي شهر والتزام شهرداري به اجراي آن»(درمرحله چاپ)
* مولف كتاب «جنايت برميت درحقوق کیفری ايران»(درمرحله چاپ)
* عضو مولف کتاب«سبک زندگی(عیادت ازبیمار) »
* عضو مولف كتاب «تولید ملی»
و ده هامقاله فرهنگی ,اقتصادی و سیاسی درنشریات کثیرالانتشاراعم ازروزنامه رسالت،جوان،جام جم و…